Sunshine Yoga Baby 1 - 2 meses aos 7 meses - Quarta às 10.30 (45m)

Sunshine Yoga Baby 2 - 7 aos 14 meses - quinta-feira - 10.30 (45m)

Sunshine Yoga Baby 3 - 2 aos 3 anos - Quarta-feira - 16.45 (45m)

Yoga Kids 2 - 6 aos 9 anos - Sexta às 16.30 (60m)

Yoga Kids 3 - 9 aos 12 anos -  Quarta-feira - 17.45 (60m)

Follow Us
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon